නිතර අසන ප්‍රශ්ණ

1. මගේ අතට ගැලපෙන ප්‍රමාණය තීරණය කරන්නේ කෙසේද?

කරුණාකර ප්‍රමාණ සටහන වෙත යන්න: https://healingstone.lk/pages/size-chart

2. නිෂ්පාදනය බෙදා හැරීමට කොපමණ කාලයක් ගතවේද?

අපි වැඩ කරන දින 1-4ක් ඇතුළත ලබා දී ඇති ලිපිනයට ලැබෙන්න සලස්වන්නෙමු.

3. පාෂාණ අව්‍යාජද?

ඔබ අපගේ සමාගමෙන් මිලදී ගන්නා සියලුම පාෂාණ 100% අව්‍යාජ, උසස් තත්ත්වයේ පාෂාණ බවට අපි ඔබට සහතික වෙමු. අපගේ සියලුම පළඳනා සඳහා (නොමිලේ ලබා දෙන පළඳනා ඇතුළුව), ස්වාභාවික බව සහතික කර 100%ක් මුදල් ආපසු ලබා දෙන සහතිකයක් අප විසින් ඔබ හට නිකුත් කරනු ලැබේ.

ජාතික මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරියේ ලියාපදිංචි අංකය: COL – 1545

4. මුදල් ගෙවන්නේ කෙසේද?

භාණ්ඩ ලැබුණු පසු මුදල් ගෙවීම (COD) හෝ සෘජු බැංකු හුවමාරුවකින් (Bank transfer) මුදල් ගෙවිය හැක.

5. මම ඇණවුම් කල පළඳනාවේ ප්‍රමාණය වෙනස් කරගන්නේ කෙසේද?

කරුණාකර 0777198229 අමතන්න, ඔබට නිවැරදි ප්‍රමාණයේ පළඳනාව ලබාගැනීමට අපි කටයුතු කරන්නෙමු.

6. මට පැකේජය ලැබුණා.පාෂාණ භාවිතා කරන ආකාරය පිළිබඳ උපදෙස් ලබා ගන්නේ කෙසේද?

කරුණාකර 0777198229 ට හෝ අපගේ Facebook පිටුවෙන් (www.facebook.com/healingstonelk) ඔබේ ඇණවුම් අංකය සමඟ අපට පණිවිඩයක් එවන්න. අපගේ නියෝජිතයෙක් ඔබව සම්බන්ධ කරගනු ඇත.